Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A McKinsey-jelentés

2014.01.05

Vannak olyan országok, ahol kevesebb pénzzel eredményesebb oktatási rendszert tartanak fenn, mint máshol több pénzből. A siker titka szerintük három tényezőn alapszik:

  • az arra legalkalmasabb emberek váljanak tanárrá,

  • eredményes tanárrá képezzék őket,

  • minden gyermek a lehető legjobb szintű oktatást kapja.

A jelentés szövege letölthető itt

 

Kivonat

"Szerte a világon – legyen szó Észak-Amerikában Kanadáról, Európában Finnországról vagy Ázsiában Japánról és Koreáról – vannak olyan oktatási rendszerek, amelyek saját példájukkal bizonyítják, hogy a kiváló oktatás elérhető cél, elfogadható költségráfordítás mellett. Azt is mutatják a vizsgálatok, hogy a tanulási eredmények kívánatos és társadalmilag is méltányos egyenletesebbé tételének kihívása sikeresen megoldható, és hogy a magas színvonalat következetesen lehet tartani az egész oktatási rendszerben úgy, hogy csak egészen kevés tanuló és iskola maradjon le.

A teljesítmény mérése azonban automatikusan még nem ad választ azokra a kérdésekre, hogy milyen oktatáspolitika és gyakorlat tud a legtöbbet segíteni abban, hogy a tanulók jobban tanuljanak, a tanárok jobban tanítsanak, az iskolák pedig hatékonyabban működjenek. Itt kerül a képbe a McKinsey-jelentés, amely most először alkalmaz olyan megközelítést, amely amennyiségi eredményeket összekapcsolja a minőségi felismerésekkel, és bemutatja, hogy melyek a közös vonásaik a jól teljesítő és gyors fejlődést mutató iskolarendszereknek. Mivel ajelentés olyan kérdésekre koncentrál, amelyek átlépik a gazdasági-társadalmi és kulturális környezet korlátait, mint például hogyan kell kiválasztani a legalkalmasabb tanárjelölteket, hogyanlehet őket hatékony oktatókká kiképezni, és hogyan lehet célzott támogatást nyújtani annak érdekében, hogy minden gyermek élvezhesse a magas szintű oktatás előnyeit, az oktatáspolitikaformálói tájékozódhatnak arról, melyek a sikeres rendszerek jellemzi, miközben nem kell részletesen tanulmányozniuk az egész rendszert.

Azzal, hogy a jelentés képessé teszi az oktatáspolitikusokat saját oktatási rendszerük és a legjobban teljesítő rendszerek összehasonlítására, az összevetésre olyan rendszerekkel, amelyek azelérendő teljesítmények mércéjét jelentik, az oktatáspolitikusok egyedülálló eszközt kapnak az iskolarendszer javítására és arra, hogy országuk fiataljait fel tudják készíteni a felnőttkorban rájukváró gyors változásokra és az egyre mélyülő globális egymásrautaltságra. Az ilyenfajta összehasonlító elemzések egyre fontosabbá válnak, mivel a siker mércéje egyre inkább a legjobbanteljesítő oktatási rendszer, nem pedig egyszerűen az országosan javuló eredmény. Ha egy ország bizonyítani szeretné, hogy polgárait jól fizetett munkásokként érdemes alkalmazni, akkornem elég, ha megközelíti ezeknek az országoknak a teljesítményét, túl is kell szárnyalnia. A világot nem érdeklik sem a hagyományok, sem a múltban kivívott hírnév, a gyenge teljesítményrenincs mentség, a szokások vagy a kialakult gyakorlat pedig senkit nem érdekel. A sikert azok az egyének és országok fogják kivívni, akik és amelyek gyorsan tudnak alkalmazkodni, akikneknem szokásuk a siránkozás, és nyitottak a változásra. A kormányok feladata pedig, hogy országaik megfeleljenek a kihívásnak."

Andreas Schleicher

a Mutatók és Elemző Osztály vezetője

Oktatási Igazgatóság, OECD